Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Project & Scaffolding BV (www.projectscaffolding.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Project & Scaffolding BV betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Project & Scaffolding BV.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Project & Scaffolding BV berusten bij Project & Scaffolding BV. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Project & Scaffolding BV is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Project & Scaffolding BV, info@projectscaffolding.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Project & Scaffolding BV geeft v geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Project & Scaffolding BV.
Project & Scaffolding BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Project & Scaffolding BV, de onmogelijkheid de website van Project & Scaffolding BV te gebruiken, uit de levering van diensten door Project & Scaffolding BV of het gebrek aan levering van diensten door Project & Scaffolding BV.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Project & Scaffolding BV wordt regelmatig bijgewerkt. Project & Scaffolding BV behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Project & Scaffolding BV te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 9 maart 2020.